FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

do udziału w procesie kwalifikacyjnym do etapu Preinkubacji projektu o nazwie:
„InQbacja i wsparcie kapitałowe dla biotechnologii, chemii i technologii informatycznych oraz komunikacyjnych”

Zanim zaczniesz wypełniać formularz zgłoszeniowy, zapoznaj się z poniższymi informacjami

1. Szukamy pomysłów z dziedziny: biotechnologii, chemii, technologii informatycznych lub komunikacyjnych, zakładających zastosowanie innowacyjnych rozwiązań.

2. UWAGA: Nie trzymaj formularza online otwartego przez długi czas. Jeśli chcesz przygotować opis projektu, wcześniej zapoznaj się ze skrótem formularza, zawieszonym na naszej stronie.

3. Zgłoszenie jest ważne tylko wtedy, gdy poza rejestracją pomysłu za pomocą formularza zgłoszeniowego on-line, Uczestnik prześle na adres Fundacji UAM wydrukowane i podpisane pełnym podpisem, w wyznaczonych do tego miejscach, wskazane poniżej dokumenty:

  1. prawidłowo wypełniony Formularz Zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem (dwa podpisy), oraz
  2. prawidłowo wypełnioną Deklarację braku powiązań.
4. Prawidłowo sporządzone dokumenty, o których mowa powyżej, muszą zostać przesłane listem poleconym na adres:

Zespół Inwestycji Kapitałowych
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, budynek A
61-612 Poznań

lub zostać tam doręczone w inny sposób, przy czym za dzień doręczenia uznaje się dzień, w którym zostaną one faktycznie doręczone na wskazany adres, co oznacza, że w przypadku przesłania ich listem poleconym lub jakąkolwiek inną przesyłką, wiążąca będzie data doręczenia przesyłki Fundacji UAM, a nie data jej wysłania.

Komplet dokumentów należy przesłać do Fundacji UAM najpóźniej do dnia 15 lipca 2020 roku.


Przejdź dalej